مقاله تعديل کاهش بيان ژن‌هاي M‏CT1  و MCT4 در عضلات اسکلتي رت‌هاي ديابتي نوع 2  متعاقب تمرين استقامتي

از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن‌های MCT1 وMCT4  در عضلات اسکلتی رت‌های دیابتی نوع 2 بود.روش‌ها: تعداد 40 رت نژاد ویستار نر در سن 4 هفتگی با میانگین وزن 8/9 ± 7/93 گرم انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه کنترل سالم (10=n)، کنترل دیابتی (15=n) و تمرینی دیابتی (15=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتو زوتوسین و مصرف غذای پر چرب ایجاد و تمرین استقامتی (شروع با سرعت m/min 20 و تدریجاً رسیدن به سرعت m/min 30 در هفته آخر) به مدت 7 هفته، بر گروه تمرینی دیابتی اعمال شد. جهت تأیید وقوع به مقاومت انسولین، از شاخص HOMA-IR استفاده گردید. 24 ساعت پس از

بررسي علم سنجي گروه هاي شيمي دارويي دانشکده هاي داروسازي در ايران

س، همایش یا نشریه : تصوير سلامتتعداد صفحات :17زمینه و اهداف: بررسی علم سنجی یکی از مهمترین موارد در ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی می باشد. در این مطالعه دست آوردهای علمی گروه های شیمی دارویی دانشکده های داروسازی در ایران با یکدیگر مقایسه شده است. مواد و روش ها: تعداد مقالات چاپ شده، میزان استنادات، شاخص هرش و درصد مقالات در طبقه بندی های موضوعی مختلف گروه های شیمی دارویی تبریز، تهران، شهید بهشتی، مشهد، اصفهان، شیراز، زنجان مازندران، کرمان، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل، همدان، گیلان و یزد با آدرس دانشکده های داروسازی مربوطه از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس جم

بررسي شاخص هاي مسکن در سکونتگاه هاي غير رسمي (نمونه موردي : شهرک مهدي آباد مشهد)

س یا همایش : اولين همايش ملي معماري و شهرسازي (انديشه،نظريه ها و روش ها)تعداد صفحات :20چکیده مقاله: درسال های اخیر، اسکان غیررسمی به عنوان یک چالش عمده ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، دامن گیر بسیاری از شهرهای جهان به ویژه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد؛ که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. مساکن ساکنان سکونتگاه های غیررسمی نمودی از فقدان شاخص های مسکن مناسب می باشد که شناسایی و تقویت برخی از این شاخص ها به افزایش کیفیت زندگی ساکنان کمک خواهد کرد. شهر مشهد نیز به عنوان دومین کلانشهر کشور با بیشترین پدیده ی اس