مقاله رياست جمهوري زنان با تأکيد بر ظرفيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انديشه ولايت فقيه

در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت‌های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می‌رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می‌شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در سا

فناوري اطلاعات و رويکردهاي نوين آموزش و يادگيري

س یا همایش : نخستين کنفرانس ملي پيشرفت ها و فرصت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطاتتعداد صفحات :13چکیده مقاله: این مقاله با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در رویکردهای نوین آموزش و یادگیری انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده و برای تبیین مسیله از اسناد و مدارک و یافته های علمی، پژوهشی مختلف استفاده شده است. فناوری اطلاعات که دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد موجب بهبود رویکردهای آموزش علوم و یادگیری و تبادل سریع آن شده است. فناوری اطلاعات از عوامل تغییر در کلاس های درس بوده و به یادگیرنده انگیزه و به کلاس های درس، انرژی می بخشد. با استفاده از

مقاله در باب مناسبات حکمت و کيميا

ر این کتاب، برای نخستین‌بار، یک تک‌نگاری کامل از آثار کیمیایی طغرایی که بس وسیع هستند، برای ما به‌دست می‌دهد. این اثر، حاصل پژوهش دکتری وی است که در مدرس کاربردی مطالعات عالی، در دانشگاه سوربن، در سال 2007م، از آن دفاع کرده‌است. طغرایی، ادیب، و از رجال سیاسی عالی‌رتبه و حتی وزیر دربار سلجوقی بود؛‌ وی سرانجام در سال 515ق (1121م)، متعاقب جنگی که بر سر جانشینی، میان سلاطین درگرفت، به قتل رسید. او به‌ویژه در ادبیات عرب، و خصوصاً با شعر معروفش، لامیه العجم، شناخته شده‌است. اگرچه فعالیت وی در کسوت کیمیاگر، بارز و چشم‌گیر بوده‌است، اما آثار کیمیایی وی که