مقاله بررسي مقايسه‌اي ميزان تجمع زيستي فلزات سنگين(نيکل، کادميوم و سرب) در بافت نرم و پوسته ميگو در مزارع پرورش ميگوي استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه‌اي ميزان تجمع زيستي فلزات سنگين(نيکل, کادميوم و سرب) در بافت نرم و پوسته ميگو در مزارع پرورش ميگوي استان بوشهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: در بررسی های انجام شده به منظور سنجش فلزات سنگین(نیکل, کادمیوم و سرب) در بافت های عضله و پوسته میگو که در آبان ماه سال 1388 در مزارع پرورش میگوی استان بوشهر صورت گرفت. روش بررسی: بافت عضله و پوسته نمونه‌های صید شده تفکیک و در دستگاه آون خشک شده و سپس پس از پودر شدن, توسط اسید هضم و به حجم رسیده شده و جهت سنجش میزان فلزات در بافت‌های مذکور از دستگاه جذب اتمی با شعله استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین نتایج در عضله و پوسته برای کادمیوم 2/0 , 5/0 , سرب 92/1 , 82/4 و نیکل 4/1 , 5/5 میلی گرم بر کیلو گرم وزن تر بدست آمد. مقایسه نتایج فوق با استانداردهای جهانی نظیر سازمان بهداشت جهانی, وزارت کشاورزی شیلات و غذای انگلستان, انجمن‌بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا و اتحادیه اروپا نشان داد که غلظت این فلزات پایین‌تر از حد مجاز می‌باشد. از طرفی رابطه خطی معکوس بین میزان تجمع این سه فلز با گذشت زمان در بافت پوسته نشان داده شد. همچنین بین میزان تجمع فلز کادمیوم در بافت عضله با گذشت زمان رابطه خطی معکوس مشاهده شد. اما بین میزان تجمع فلزات سرب و نیکل در بافت عضله با گذشت زمان رابطه خطی مستقیم دیده شد. به‌علاوه بین میزان تجمع فلزات کادمیوم و سرب در بافت عضله با گذشت زمان رابطه معنی‌داری بدست آمد. همچنین بین میزان تجمع فلز کادمیوم در پوسته نیز با گذشت زمان رابطه معنی‌داری بدست آمد.

لینک کمکی