مقاله برگشت مجدد پساب پالايش شده فرايند توليد زانتان به دور جديدتخمير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برگشت مجدد پساب پالايش شده فرايند توليد زانتان به دور جديدتخمير :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

با توسعه بیوتکنولوژی و فرایندهای تخمیری در ایران اهمیت پالایش این نوع پساب ها و توجه به آن ها افزون تر شده است. یکی از روش های کاهش پساب های تخمیری, برگشت (Backsetting) و مصرف مجدد پساب در دور جدید تخمیر می­باشد که در این تحقیق جهت کاهش حجم پساب فرایند تخمیری تولید زانتان و همچنین کاهش مصرف آب مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا ویژگی های اصلی پسماند حاصل از تخمیر زانتان, به لحاظ شیمیایی و میکروبی تعیین شد. سپس پسماند تخمیر به کشت های جدید در غلظت ها و زمان های مختلف افزوده شد و اثرات فرایند فوق بر کمیت و کیفیت تولید محصول بررسی گردید. نتایج نشان داد که استفاده از روش های مختلف فیزیکوشیمیایی برای فرآوری پسماند, قبل از برگشت دادن آن به دور جدید تخمیر لازم است که در این تحقیق, اثر پسماند پالایش شده با فیلتر C18 بررسی شد. بررسی فراتر مشخص کرد که مصرف پسماند تیمار شده با فیلتر C18 در تراکم 25% حجمی, در محیط کشت تولید زانتان موجب تولید g/L 91/11محصول خام شد در حالی که در محیط کشت کنترل مثبت (محیط تولید بدون پسماند),g/L 68/11محصول خام تولید شد. همچنین افزایش 107% محصول خام, 70% زانتان خالص و 67% ویسکوزیته نسبت به کنترل منفی (محیط تولید که در آن از پسماند تیمار نشده, استفاده می شود) مشاهده شد.

لینک کمکی