مقاله " بررسي اثربخشيIPM/FFS بر ابعاد زيست‌محيطي واقتصادي" جوامع روستايي مطالعه موردي (شهرستان فريدونکنار استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله " بررسي اثربخشيIPM/FFS بر ابعاد زيست‌محيطي واقتصادي" جوامع روستايي مطالعه موردي (شهرستان فريدونکنار استان مازندران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

چکیده زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی و ارزیابی دستاوردهای شالیکاران در پی اجرای IPM/FFSدر کشت‌بوم های زراعی برنج بر ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی جوامع‌روستایی تحت پوشش پروژه توانمندسازی شالیکاران شهرستان فریدونکنار استان مازندران و اهمیت توسعه شیوه کشاورز به کشاورز در مدیریت تولید محصول سالم می‌پردازد. روش بررسی: در این بررسی به طور تصادفی برروی 80 نفر از شالیکاران 4 روستای سوته, فرم, حیدرکلا و رودبست از شهرستان فریدونکنار انتخاب شدند, به سه گروه از کشاورزان اجراکنندهFFS/ IPM(گروه اول), کشاورزان تحت‌تاثیر (گروه‌دوم) و کشاورزان بدون‌اطلاع از این طرح (گروه‌سوم), تقسیم شدند. فرضیه تحقیق بررسی رابطه معنی‌دار بین اجرای طرح IPM/FFS در روستا و شاخص­های زیست‌محیطی و اقتصادی بوده است. بر­این­اساس, روش توصیفی, قیاسی و همبستگی انتخاب گردید و برای آزمون فرضیه­ها از شاخص­های مرکزی و ضریب همبستگی پیرسون, کای‌اسکوئر و کروس‌کالوالیس استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که همبستگی معنی‌داری بین اجرای طرح و کاهش مصرف سموم در هرسه گروه مطالعاتی وجود دارد به طوریکه میزان دفعات سمپاشی افراد در هر سه گروه نسبت به سال­های پیشتر به میزان 45% , کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد در سال87 , در گروه اول و دوم 11 نفر به طور کامل سمپاشی نکرده‌اند. البته این اقدام در گروه اول کاملا اصولی و در گروه دوم غیراصولی انجام‌گرفته ‌است که میتوان تفاوت عمل را در جداول آماری مشاهده کرد.اکثریت افراد در گروه سوم و دوم دو مرتبه سمپاشی کردند, به طوری­که 50% افرادی که به صورت مشارکت کامل (7-6 سال) در طرح حضور دارند فقط یکبار اقدام به سمپاشی کرده‌اند و میزان مصرف را تا 80% تقلیل داده‌اند. این درحالی‌است که همین افراد در هر سه گروه در مصاحباتشان ذکرکردند در دو و سه سال قبل بیش از 3 مرتبه سمپاشی کرده‌اند و این میزان گاهی تا 7 مرتبه نیز می‌رسیده است و فقط 1 نفر از افراد گروه سوم بیش از سه مرتبه سمپاشی کرده‌است و بر این ‌اساس در هر سه گروه از نظر کاهش هزینه‌های خرید سموم و دستمزد کارگران سمپاش تا 70% (میزان 100 هزار تومان در هر هکتار) صرفه‌جویی شده‌است. همان­طور که در آرژانتین و برزیل تحقیق مشابهی نشان داده‌ که با اجرای طرح 2/1 میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های کشت سویا و پنبه شده است (9). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان می‌دهد, که بین اجرای طرحIPM/FFSو ارتقا آگاهی های علمی و فنی کشاورزان, کاهش مشکلات مهم گذشته, رعایت بهداشت فردی و زیست‌محیطی, کاهش مصرف سموم شیمیایی, کاهش هزینه‌ها, افزایش درآمد و تولید شالیکاران و کاهش بیماری بلاست همبستگی معنی‌داری وجود دارد. در حالی­که همبستگی معنی‌دار بین اجرای طرح و اشتغال‌زایی, کاهش مصرف کود شیمیایی­, تهیه و استفاده از کودهای طبیعی وجود ندارد.

لینک کمکی