مقاله بررسي مطلوبيت زيست گاه يوزپلنگ آسيايي (Acinonyx jubatus venaticus) با زيست گاه هاي طعمه خواران رقيب در پارک ملي کوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مطلوبيت زيست گاه يوزپلنگ آسيايي (Acinonyx jubatus venaticus) با زيست گاه هاي طعمه خواران رقيب در پارک ملي کوير :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: هدف از این مقاله بررسی زیست گاه یوزپلنگ آسیایی با طعمه خواران رقیب این گونه در پارک ملی است. روش بررسی: در مقاله حاضر, مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ آسیایی با استفاده از روش مکسنت در پارک ملی کویر طی یک دوره ده ساله مورد بررسی قرار گرفته و مدل­سازی می‌شود. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که متغیر­های فاصله از منابع آب, پوشش سطح زمین و طعمه خوار رقیب با 8/27, 1/22, 50/19 درصد بیش ترین سهم را در مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ دارند. بیش ترین احتمال حضور گونه در جهت شمال, در دامنه ارتفاعی 1300- 1200 متر, در شیب­های 15 تا 60 درصد و در فاصله کم تر از 10 کیلومتری از منابع آبی می­باشد. بیش ترین احتمال حضور یوزپلنگ در مراتع متوسط , اراضی بایرو پوشش بسیار ضعیف می­باشد. بحث و نتیجه‌گیری: زیست گاه کاراکال بیش از سایر طعمه­خواران با زیست گاه یوزپلنگ هم پوشانی دارد. براین اساس, تغییر مراتع و احداث اراضی حاوی طعمه‌های یوزپلنگ در نقاطی که مطلوبیت زیست گاه این حیوان مناسب ارزیابی شده است, به عنوان یکی از عوامل منجر به توسعه پایدار زیستگاه این گونه معرفی می‌گردد.

لینک کمکی