مقاله مديريت جنبه ها و اثرات زيست محيطي صنايع چوب و کاغذ با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت جنبه ها و اثرات زيست محيطي صنايع چوب و کاغذ با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: هدف این تحقیق ارزیابی و مدیریت جنبه ها و اثرات زیست محیطی صنایع چوب و کاغذمی باشد. فرآیند تولید کاغذ چند مرحله اصلی دارد که در واحد های مختلف تولیدی کارخانه جات انجام می گیرد. واحد آماده سازی و تهیه خرده چوب, واحد تولید خمیر, واحد تولید کاغذ, واحد سیستم بازیابی مواد شیمیایی. روش بررسی: به­منظور شناسایی و ارزیابی و مدیریت جنبه­های زیست محیطی کارخانه و اثرات زیست محیطی آن­ها از روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی­) استفاده شد, معیارها واحد­های تولیدی کارخانه (4 واحد اصلی) و زیر معیار­ها فعالیت­های هر­کدام از این واحد­ها می­باشد و سطح گزینه­ها اثرات زیست محیطی مختلف(آلودگی آب, آلودگی هوا, مواد زائد جامد و آلودگی صوتی) در­نظر­گرفته شدند. بحث و نتیجه‌گیری: پس از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی توسط یک گروه کارشناسی 12 نفره در نرم افزار Expert Choiceچهار نتیجه مهم حاصل شد1- رده بندی اثرات زیست محیطی صنایع چوب و کاغذ2- رده بندی واحد های تولیدی کارخانه از لحاظ میزان آلاینده های زیست محیطی 3- بارز ترین جنبه های زیست محیطی هر واحد تولیدی 4- ردپای هریک از آلودگی ها شناسایی شد که هر نوع آلاینده بیشتر درکدام بخش کارخانه تولید می شود,که در قالب نمودارهایی نشان داده شده اند. سپس علل بارز بودن هر یک از جنبه­های بارز و اثرات آنها مورد بررسی قرار گرفتند و در راستای رفع آنها راهکارهایی ارائه گردید.

لینک کمکی