مقاله بررسي روشنه‌هاي تجديد حيات طبيعي حاصل از خشکه‌دارها در يک راشستان دخالت نشده (مطالع? موردي: سري جمند- گلبند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روشنه‌هاي تجديد حيات طبيعي حاصل از خشکه‌دارها در يک راشستان دخالت نشده (مطالع? موردي: سري جمند- گلبند) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: خشکه­دارها سبب ایجاد روشنه­های طبیعی در داخل توده جنگل می­شوند و برای تنوع زیستی در جنگل بسیار ضروری هستند, بنابراین در اغلب بررسی­ها و دخالت­های جنگل‏شناسی بر حفظ و نگهداری از آن‏ها تأکید شده است. روش بررسی: در این مطالعه با پیمایش صددرصد سطح عرصه 47 هکتاری راشستان دخالت نشده در جنگل ویسر نوشهر, از سطح روشنه­های تاج­پوشش حاصل از خشکه­دارهای سرپای موجود در آن از لحاظ کمی و کیفی نمونه برداری شد. مجموعاً 14 خشکه­دار سرپا در سطح روشنه­های موجود شناسایی شدند که بیشترین تعداد مورد بررسی مربوط به گونه راش بود.در این تحقیق, میزان پوسیدگی خشکه­دارها در چهار کلاسه صورت پذیرفت. یافته­ها: نتایج نشان داد با توجه به شیب ملایم منطقه مورد مطالعه اغلب خشکه­دارها از قطر و ارتفاع قابل توجهی برخوردارند و می­تواند نشان دهنده این موضوع باشد که, اغلب درختان خشک شده دیرزیستی کامل داشته­اند. همچنین گذشت زمان که با افزایش درجه پوسیدگی خشکه­دارها همراه است موجب کاهش اندازه سطح روشنه می­شود. بر اساس نتایج بدست آمده, ارتباط درجه پوسیدگی خشکه­دار با فراوانی زادآوری در هکتار در سطح 5% معنی­دار می­باشد. بحث و نتیجه­گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که بیشترین میزان استقرار نهال‏ها در سطح روشنه خشکه­دارهای با درجه پوسیدگی پیشرفته تا کامل می­باشد و ارتباط بین اندازه سطح روشنه با فراوانی زادآوری استقرار یافته در سطح 5% اختلاف معنی­داری ندارد.

لینک کمکی