مقاله طراحي و ارائه مدل قيمت گذاري کالاهاي فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي و ارائه مدل قيمت گذاري کالاهاي فرهنگي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

این پژوهش با هدف دستیابی به یک الگوریتم قیمت گذاری کالاهای فرهنگی و هنری و به کارگیری مفاهیم ریاضی در مقول ههای کیفی و نیز به کارگیری عملیاتی در شرایط واقعی, به بررسی دیدگ اه ها و نظریات مختلف در مورد فرآیند قیمت گذاری و روش های تعیین قیمت گذاری و مدل های ارزش گذاری کالاهای فرهنگی پرداخته است . این پژوهش یک پژوهش کاربردی محسوب شده و به روش مد لسازی ریاضی انجام گرفته است . در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه, نظرات 52 نفر دانشجوی مدیریت فرهنگی, دانشجویان اقتصاد, کارشناسان سنجش تولید کالاهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نیز تولیدکنندگان و مصر فگنندگان فرهنگی جمع آوری شده و بعد از تجزیه و تحلیل, فرضی ههای پژوهش به اثبات رسیده است .

لینک کمکی