مقاله بررسي موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در نگارخانه هاي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در نگارخانه هاي شهر تهران :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :24

در این مقاله به مقوله نگارخانه ها و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی پرداخته شد ه است. در اینراستا نخست به تعریف نگارخانه ها پرداخته شده و سپس چگونگی فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر توصیفگردیده و در ادامه موضوعاتی از قبیل سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی, خصوصی سازی, مشارکت فرهنگی و هنریتشریح و در نهایت هنرهای تجسمی و ابعاد اقتصادی آن تبیین گردیده است. در ادامه ضمن ارائه چارچوب تحقیق,فرضیات, سوالات و اهداف پژوهش به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره شده است.

لینک کمکی