مقاله شناسايي مولفه‌هاي برندسازي در گالري‌هاي هنري شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي مولفه‌هاي برندسازي در گالري‌هاي هنري شهر تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

در محــیط رقابتی کنونی, برنـد بخش مهمی از یک کسب و کـار و دارایـیهـای یـک بنگــاه را تشــکیل مــی دهــد و خیلــی از کســب و کارهــا عقمند هستند که یاد بگیرند چطـور یـک برنـد موفـق بسازند. از این­رو تحقیق حاضر هدف خود را مقاله شناسايي مولفه‌هاي برندسازي در گالري‌هاي هنري شهر تهران قرار داده است. که جمعیت آماری شامل مدیران گالری­های هنری فعال شهر تهران که یک نمونه 10 نفر از آنان به عنوان گروه خبرگان مورد مطالعه قرار گرفت و مخاطبان گالری­های هنری شهر تهران که یک نمونه­ تصادفی به حجم 385 نفر (به پیشنهاد فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود) ازآن­ها مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها مرکب از 2پرسشنامه بود: که روایی آن به شکل صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (مقدار آلفا=813/0) مورد تایید قرار گرفت و برای شناسایی اولویت اهمیت مولفه­های برندسازی درگالری‌های هنری شهر تهران از نظر مخاطبان این گالری­ها استفاده شد. نتایج تحقیق مولفه‌های قابلیت به­خاطرسپاری برند (خاطره انگیز بودن, کوتاه بودن, آهنگین بودن, برخورداری از معنای فاخر) مولفه­های محبوبیت برند (نمایشگاهها و رویدادهای هنری, حسن سابقه گالری, حسن شهرت مدیرگالری, جلب رضایت هنرمندان, ارتباط موثر با رسانه­ها, جلب اعتماد مجموعه­داران) مولفه­های قابلیت انطباق برند (. به روزرسانی مداوم وبسایت, تقویت رابطه با رسانه­ها, تلاش برای بهبود محتوای وبسایت, به روزرسانی پیام­های تبلیغاتی) و مولفه­های قابلیت حفاظت از برند (نظارت دستگاههای مسوول بر اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از برند, به روزرسانی قوانین مرتبط با حفاظت از برند, حمایت معنوی اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری از برند گالری‌های هنری, حمایت حقوقی وزارت ارشاد از گالری‌های هنری) را برای برندسازی در گالری­های هنری شهر تهران شناسایی نمود.

لینک کمکی