مقاله طراحي مدل اندازه گيري تأثير رسانه ملي در توسعه فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل اندازه گيري تأثير رسانه ملي در توسعه فرهنگي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :33

در این پژوهش به منظور طراحی مدل مطلوب توسعه فرهنگی برای رسانه ملی و تعیین شاخص های فرهنگی توسعه از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان, همین طور گزارشات جهانی سازمان آموزشی, علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در بخش توسعه فرهنگی و نیز مجموعه گزارشات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده گردیده است . بر این اساس ابعاد, مولفه ها و شاخ صهای موثر در توسعه فرهنگی با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان (اساتید حوزه های مدیریت, علوم اجتماعی و ارتباطات) میزان اهمیت هر یک از آنها مشخص و نهایتاً مدل مزبور در 4 بعد, 13 مولفه و 42 شاخص طراحی شده است. در مرحله ی بعد به منظور سنجش قابلیت پیاده سازی مدل طراحی شده, در قالب پرسشنامه با مراجعه به مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی, وضعیت موجود رسانه ملی در هر یک از مولفه های موثر بر توسعه فرهنگی رادیویی - تلویزیونی تعیین و میزان انحرافات از وضع آرمانی و مطلوب محاسبه گردیده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان انحرافات, از وضع آرمانی حدوداً بین 47 تا 62 درصد و میزان انحرافات از وضعیت مطلوب بین 27 تا 54 درصد می باشد .

لینک کمکی