مقاله بررسي ميزان مشارکت ناشران در فرآيند توليد کتاب در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان مشارکت ناشران در فرآيند توليد کتاب در شهر تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

در این نوشتار, نخست به نشر کتاب و اهمیت و تحول آن در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشارهنموده, سپس فرآیند تولید کتاب در 24 مرحله تشریح می گردد. در ادامه ضمن معرفی پژوهش, اهداف پژوهش ,فرضیه ها, جامعه آماری , روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به تحقیق ؛ ابزار اندازه گیری در 14 سؤالمطرح می گردد. در ادامه به یافته های پژوهش در محورهای 14 گانه اشاره می شود. با ارزیابی سهم هر یک از عواملتولید کتاب این نتیجه به دست آمده است که ناشر و دولت به عنوان تعیین کننده ترین عوامل محسوب می شوند.

لینک کمکی