مقاله بررسي وضعيت نشر حرفهاي کتاب و سياستهاي دولتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت نشر حرفهاي کتاب و سياستهاي دولتي در ايران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

در این مقاله به بررسی وضعیت نشر حرفه ای کتاب در ایران و تاثیر سیاستهای دولت در این حوزه پرداخته شدهاست. در ادامه ضمن بررسی جایگاه ناشر ان خصوصی و دولتی و سهم هر کدام از آنها در نشر حرفه ای به بررسیشیوه های حمایت دولت از نشر کتاب پرداخته و پیرامون نکات مثبت و کاستیهای این شیوه ها به بحث می پردازد و با ارئهیک مدل پیشنهادی از نحوه حمایت دولت از صنعت نشر به این نتیجه می رسد که دولت باید در سیاستهای خود بازنگریکند و در این بازنگری اولاً با ترک رویکرد یک جانبه گرایی تمامی اجزا و عوامل نشر را مد نظر این سیاست ها قرار دهدو ثانیاً با طراحی یک ساز و کار هماهنگ کننده همچون شورای ملی توسعه کتاب در کشور به اتخاذ سیاست های هماهنگو یکپارچه در این حوزه بپردازد

لینک کمکی