مقاله بررسي نقش سرمايه‌هاي انساني هتل در رتبه‌بندي و خدمات هتل‌هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش سرمايه‌هاي انساني هتل در رتبه‌بندي و خدمات هتل‌هاي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

مقدمه و هدف پژوهش: میهمان نوازی و هتلداری از بخشهای پویای صنعت گردشگردی استکه از نظر تولید اشتغال و سرمایه, در معادلات اجتماعی امروز نقش مهمی ایفا کرده و به عنوان یکی از صنایع درآمدزا پس از نفت و خودروسازی مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.بنابراین به منظور پویایی و ارتقا صنعت هتلداری در عرصه رقابتهای بین المللی, شناخت نقش تأثیر گذار مدیران و کارکنان هتل در رتبه بندی هتلها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش پژوهش: این پژوهش, از نظر هدف در ردیف پژوهشهای کاربردی است و در پی شناسایی شاخص‌های موثر درسرمایه‌های انسانی و مدیریت هتل جهت رتبه بندی هتلها است. بنابراین به منظور اجرای عملی, از کارتهای فیش برداری, و در مطالعه میدانی برای اندازه گیری وضعیت موجود از حیث نمادهای درجه و میزان تاثیرگذاری در فرآیند توسعه صنعت هتلداری, پرسشنامه صاحبنظران طراحی شده است. یافته‌های پژوهش: بر اساس پژوهش انجام شده, شاخص‌های مؤثر در عملکرد مدیران و کارکنان هتل شناسایی و در باره میزان اهمیت و نقش هر یک از شاخص ها, نتایج منطقی و قابل استنادی به دست آمد و در انتهای پژوهش برای اصلاح و بهبود کیفی بر پایه 9 مورد از یافته ها پیشنهادهایی ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس پژوهش انجام شده, شاخصهای مؤثر در عملکرد مدیران و کارکنان هتل شناسایی و در تجزیه و تحلیل محاسبات آماری مشخص شد نقش مدیر و کارکنان هتل در ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات میهمان نوازی انکار ناپذیر است و ویژگیهای مهارتی, فردی و همچنین تحصیلات مرتبط با تشریفات هتلداری تأثیر زیادی در رتبه و دریافت نشان ستاره دارد.

لینک کمکی