مقاله زمينه‌هاي فرهنگي مشارکت سياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زمينه‌هاي فرهنگي مشارکت سياسي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :22

اساس و شالوده مشارکت سیاسی, مشارکت عامه مردم در تصمیم گیریهای سیاسی است که در قالب دو نوع مشارکت سیاسی خودجوش و مشارکت سیاسی برانگیخته (بسیج شده) قابل بررسی می‌باشد. مشارکت سیاسی خودجوش معلول سطح بالای سواد و آگاهی و فرهنگ سیاسی ریشه دار و قوی است که توسط عوامل اقتصادی و اجتماعی, ایدئولوژیکی, ساختاری یا تاریخی و عوامل فرهنگی و سیاسی محقق می‌گردد. فرهنگ سیاسی مهمترین مولفه تعیین کننده ساختار قدرت و نیز میزان علاقه‌مندی و یا بی‌تفاوتی نسبت به مشارکت سیاسی است که حوزه مطالعاتی آن معطوف به بررسی محتوای فرهنگی نظامهای سیاسی و فراگردهای جامعه‌پذیری و جذب ارزشهای سیاسی می‌باشد و شامل عوامل گوناگون تسهیل کننده جامعه‌پذیری سیاسی مانند خانواده, آموزش و پرورش, رسانه‌های عمومی ‌و احزاب و سازگاری فرهنگ سیاسی با ارزشها و سنتهای جاری در فرهنگ ملی می‌باشد.

لینک کمکی