مقاله عوامل موثر در پيشرفت سواد رسانه اي در ميان دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل موثر در پيشرفت سواد رسانه اي در ميان دانشجويان :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :21

این مقاله در راستای تبیین مقاله عوامل موثر در پيشرفت سواد رسانه اي در ميان دانشجويان, نخست به بیان مسئله وطرح موضوع پرداخته و سپس اهداف, سوالات و فرضیات تحقیق مطرح م یگردد. در ادامه ضمن معرفی جامعه ونمونه آماری, روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده و نهایتاً متغیرهای تحقیق تشریح می گردند. اینمقاله تاکید دارد که سواد رسان های به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه جوامع و نظارت بر عملکرد بخشهایمختلف اجتماع بوده و برای همین منظور باید برای افزایش سواد رسانه ای در بین دانش آموزان و دانشجویان, علاوه براینکه سیاستگذاریهای اصولی انجام گیرد از مشارکتهای مردمی نیز استفاده شود.

لینک کمکی