مقاله طراحي بهينه سدهاي انحرافي با استفاده از روش توپولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي بهينه سدهاي انحرافي با استفاده از روش توپولوژي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

در طراحی سازه ای سدهای انحرافی, دستیابی به شکل بهینه در کاهش هزینه ها و توجیه اقتصادیبرای ANSYS طرح تاثیر بسزایی دارد. در این تحقیق از روش توپولوژی, با استفاده از نرم افزار 10.0محاسبه ابعاد و شکل اقتصادی و بهینه سدهای انحرافی بهره گرفته شده است. به عنوان مطالعهموردی, تحقیقات بر روی سد انحرافی آرتیمان به انجام رسیده است. این سد انحرافی برای انتقال آب ازحوضه های مجاور سد مخزنی امامزاده ناصر تویسرکان, طراحی گردیده است. نتایج این مطالعات وطراحی بهینه ابعاد سازه سد انحرافی مذکور نشان می دهند که با استفاده از این روش, ضریب اطمینان5% کاهش می یابد. شکل بهینه سد نیز با روش توپولوژی / به میزان 35 % افزایش و وزن کل سازه 3تعیین شده است

لینک کمکی