مقاله The Effect of Elder Iranians" Socioeconomic and Health Status on their Position in Family

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله The Effect of Elder Iranians" Socioeconomic and Health Status on their Position in Family :


سال انتشار : 2013

تعداد صفحات :13

Family is the first and everlasting shelter for each human being. There is an urgent need for Elderly parent to be supported by his/her primary family group .Unfortunately; nowadays we witness families who cannot afford caring their elder parents at home and send them to a nursing house. The goal of this article is to clarify one of the most important excuses of ceasing family care because of low elderly socio-economic status .we compare two different socio-economic structures of families whose elder senior lives in Kahreezak nursing house and the second whose elder parent lives beside his/her supportive family. The method of research is descriptive-analytic, the aim is practical, the depth is wide-spread and by time it is cross-sectional. Data was collected by two separate researcher –made questionnaires for two groups of 200 Tehran elderly seniors living either with their families, or in a nursing house called"Kahreezak".The validity was checked formally and the reliability of tools was checked by internal convergence(Alpha 0.8). Research findings indicate: supporting or repelling the elderly parents from family is depended to the Socio-economic status of them. House conditions and accommodation feasibility is determinant in elder senior status in family.

لینک کمکی