مقاله Complexation of Bis(acetylacetonate)oxovanadium(IV) with D–penicillamine at neutral medium

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله Complexation of Bis(acetylacetonate)oxovanadium(IV) with D–penicillamine at neutral medium :


سال انتشار : 2006

تعداد صفحات :10

Neutral bidentate N-O type complexe of VO(II) has been synthesized through condensation of Dpenicillamine,(D-H2Pen), with Bis(acetylacetonate)- oxovanadium(IV),[VO(acac)2], at neutralmedium . The established schiff base(NO type) complex was characterized on the basis of IR andmass spectroscopy techniques.Besides,D-H2Pen binding behavior to[VO(acac)2] has been studiedin thermodynamic viewpoint using Uv/Vis spectroscopy.The measurments were done in 5mMphosphate buffer,pH 7.0 and various temperatures.The optical absorption spectra of[VO(acac)2]were analyzed in order to obtain binding constants and stoichiometries using SQUADsoftware.The results show that the best fitting corresponds to 1:2 metal to ligand, complexbetween [VO(acac)2] and D-H2Pen.The estimation of binding constant at various temperaturesenabled us to calculate all of the thermodynamic parameters of binding using Van,t Hoff equation.

لینک کمکی