مقاله ارائه مدل آسيب شناسي نظام نوسازي صنايع ايران (با رويکرد فناوري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل آسيب شناسي نظام نوسازي صنايع ايران (با رويکرد فناوري) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :21

رقابت در صنعت برای تولید کیفیت بهتر در عرصه کالا و خدمات امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا کشور ما با توجه به قدیمی بودن اکثر مولفه‌های تاثیرگذار آن در بخش صنعت, نیازمند نوسازی این مولفه‌ها می‌باشد. شاخص‌های عمده قانونی / حاکمیتی, اقتصادی / صنعتی, تکنولوژیک و درون بنگاهی به عنوان یک طبقه بندی جهت این مولفه‌ها در تحقیق حاضر بکار گرفته شده است. سپس با تجزیه و تحلیل نموداری و استفاده از نظر خبرگان زیر شاخص‌ها نیز مطرح گردید. سپس با استفاده از روشهای تصمیم گیری در مورد هر یک از شاخص‌های 16 گانه‌ اهمیت سنجی انجام شده, پس از آن با توجه به وزن و اهمیت هر یک از شاخص‌ها و نظر خبرگان در مورد فاصله از مطلوب هر یک از صنایع در این شاخص‌ها, صنایع مورد نظر جهت نوسازی اولویت بندی شده‌اند.

لینک کمکی