مقاله آينده‌پژوهي خدمات فرهنگي معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آينده‌پژوهي خدمات فرهنگي معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در راستای انجام مأموریت‌های ذاتی خود در سال 1394 اقدام به تعریف طرح پژوهشی آینده‌پژوهی خدمات فرهنگی نمود. در این خصوص با تشکیل تیم متخصص آینده‌پژوهی, روش سناریونویسی به عنوان یک روش آینده‌نگرانه مطلوب در تسهیل تحقق اهداف و مأموریت‌های برنامه‌ریزی معاونت انتخاب شده و با حجم زیادی از مطالعات مبنا, مرور ده‌ها مقاله و سند اجرایی و مصاحبه, مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی توسط محققان به پایان رسید. پس از احصا عوامل کلیدی و بررسی پیشران‌های موضوع, نظریه‌های خبرگانی برآمده از تعاملات و مشارکت آنان در چهار پنل تخصصی PEST , باعث اعتباربخشی شده و کم وکاست‌های احتمالی مرتفع گردید. سپس مبتنی بر شناسایی وضعیت موجود, یافته‌ها و تحلیل اثر متقابل, دو مؤلفه‌ی «وضعیت اقتصادی» و «مدیریت یکپارچه فرهنگی» به عنوان عدم قطعیت‌های بحرانی و تشکیل‌دهنده محورهای سناریونویسی به روش GBN در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن دو سطح مدیریت یکپارچه مطلوب (سازمانی و فراسازمانی) مجموعاً شش سناریوی استقرایی 5 ساله مشتمل بر سناریوهای مطلوب, محتمل و ممکن توصیف شده و شاخص‌های راهنما و همچنین نکات توصیه‌ای در ضمن مواد شرح یافته, به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارائه شد.

لینک کمکی