مقاله ارايه چارچوب فرآيندي شناسايي عدم‌قطعيت‌ها و پيشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارايه چارچوب فرآيندي شناسايي عدم‌قطعيت‌ها و پيشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژي) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

با توجه به اهمیت استخراج عدم قطعیت‌ها و پیشران‌ها به ویژه در محیط‌های پویا و متلاطم کنونی جهت انجام طیف وسیعی از مطالعات در بستر آینده پژوهی مانند تدوین راهبرد, ارزیابی راهبرد, ‌تدوین سناریو و ... طراحی چارچوب فرایندی شناسایی عدم قطعیت‌ها و پیشران‌ها ضروری است. مدیران و تصمیم گیران در چنین محیط‌هایی نیازمند روش‌هایی هستند که امکان شناسایی عوامل تأثیر گذار در آینده را در حداقل زمان ممکن و براساس نتایج پژوهش‌های موجود فرآهم آورد. روش‌های رایج در حوزه شناسایی عدم قطعیت‌ها و پیشران‌ها نیاز مطروحه را برآورده نمی‌نماید لذا این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی فرآیندی جهت شناسایی عدم قطعیت‌ها و پیشران‌ها در حداقل زمان ممکن و با استفاده حداکثری از نتایج مطالعات پیشین می‌باشد. با هدف ارزیابی مدل پیشنهادی در محیط‌های عملیاتی نسبت به بکارگیری چارچوب مذکور در حوزه نفت و انرژی اقدام گردید. نتایج حاصله نشانگر کارایی و اثر بخشی مدل پیشنهادی جهت شناسایی عدم قطعیت‌ها و پیشران‌های مرتبط می‌باشد.

لینک کمکی