مقاله آينده مديريت رسانه و مديريت رسانه‌هاي آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آينده مديريت رسانه و مديريت رسانه‌هاي آينده :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :37

مقدمه و هدف پژوهش:این نوشتار – پژوهش یک سؤال بسیار روشن دارد: « آینده مدیریت رسانه چگونه خواهد بود ؟ »‌ که با یک سؤال کمکی می‌توان آن را روشن‌تر کرد: «مدیریت رسانه‌های‌آینده چگونه خواهد بود ؟ »‌ چراکه رسانه‌های‌کنونی پیوسته درحال دیگرگونه‌شدن اند چه رسد به رسانه‌های‌سنتی که به تاریخ پیوسته اند. و این دو سؤال, بی‌درنگ ما را با این اندیشه به چالش خواهند کشید که « رسانه‌های آینده , خود چگونه خواهند بود ؟ »‌ سپس با تعمق در این اندیشه و همچنین از طریق معماری سازمانی درخواهیم یافت که این چگونگی دربرگیرنده « فرم , محتوا, و زیرساخت خواهد بود ؟ ». به عبارت واضح‌تر؛ چگونگی آینده مدیریت رسانه یا چگونگی مدیریت رسانه‌های‌آینده , با روشن شدن چگونگی فرم , محتوا, و زیرساختِ رسانه‌های آینده روشن شده است. روش پژوهش:بر حسب روش مطالعه, این پژوهش در زمره پژوهش‌های توصیفی قرار می گیرد و برای انجام آن از متدلوژی مطالعات کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و میدانی, یعنی روش دلفی استفاده شده است. در این روش , دیدگاه های حدود 500 تن از برترین اندیشه ورزان و متخصصان حوزه ارتباطات, رسانه , آینده پژوهی , و ICT اخذ شد. یافته‌ها: در این پژوهش, با بازتعریف رسانه و نشان دادن رابطه رشد رسانه‌های اجتماعی و جمعی و شش مرحله «دگرگونی رسانه» و تکمیل رسانه‌های سنتی با ابعاد دیجیتالی, وچگونگی تولید رسانه‌های جدید با فرم و محتوای جدید , و نیازها و انتظارهای مخاطبان رسانه‌ها, مشخص شده که « امکان ادامه حیات برای رسانه‌های سنتی وجود ندارد» و « در رسانه‌های آینده باید فرم / شکل ومحتوای تازه‌ای شکل بگیرد» و « مشخصات این شکل و محتوای تازه در رسانه‌های آینده ارایه گردیده است ». از جمله مشخصات یافته‌شده کلیدی این پژوهش می توان اشاره کرد به: « تغییر مداوم اجباری و نابودی قطعی فرم ومحتوا ی کنونی در رسانه‌های سنتی , مولتی فرمت و هایپرشدن همه محصولات رسانه‌ای, حذف زمان و مکان پخش و دریافت , تولید دلخواه و پخش دلخواه یا کاد COD و پاد POD , همراه شدن یا موبایلی شدن , تعاملی, سایبری, سایبرگی , سایبهورگی, اجتماعی , هوشمند و اپلیکیشنی شدن و ده ها مورد دیگر از ویژگی های استخراج شده در حوزه فرم و محتوا بود. افزون بر این ها, مفاهیمی مانند خدمت / PGPC( که فرم و ساختار پیشنهادی برای مالکیت رسانه‌های آینده به شکل خصوصی ـ دولتی ـ ملی ـ تعاونی, مدل معماری محتوانگاری, رسانه همراه جهانی/ GMM, رسانه جمعی– اجتماعی /SMM. » نتیجه‌گیری: در این پژوهش با بهره‌گیری از مدل‌های مختلف معماری سازمانی و مدل‌های مختلف کسب و کار, کاراترین مدل ممکن پیشنهاد گردیده و مشخص شده که آینده رسانه به‌معنای آینده «فرم, محتوا, و زیرساخت» است؛ و از این رو, به وضوح نشان داده شده که مدیریت رسانه به معنای مدیریت این سه حوزه است. درنتیجه , چگونگی آینده مدیریت رسانه‌ها با حدود 100 ویژگی در حوزه های فرم , محتوا , و زیرساخت ترسیم گردیده است..

لینک کمکی