مقاله ارائه مدلي فازي براي تبيين ابعاد ساختاري سازمان بر اساس ابعاد محتوايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدلي فازي براي تبيين ابعاد ساختاري سازمان بر اساس ابعاد محتوايي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :27

مقاله حاضر بر اساس مدلی بر مبنای تئوری مجموعه‌های فازی برای تجربه و تحلیل ساختار سازمانی تهیه شده است. این مدل از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول یک سیستم فازی برای تعیین ابعاد ساختاری مطلوب (خروجی‌های سیستم) بر اساس ابعاد متحوائی موجود (ورودی‌های سیستم) ارائه می‌شود. بر اساس ادبیات تحقیق مهمترین ابعاد ساختاری سازمان عبارتند از رسمیت, تمرکز و پیچیدگی و نیز مهمترین ابعاد محتوایی سازمان عبارتند از استراتژی, تکنولوژی, محیط و اندازه سازمان. همچنین در این مرحله ابعاد ساختاری موجود نیز محاسبه می‌شود. در مرحله‌ی دوم, یک سیستم فازی برای تعیین اندازه مکانیکی یا ارگانیکی بودن (ساختاری نظری) سازمان ارائه می‌شود. ورودی این سیستم ابعاد ساختاری محاسبه شده در مرحله اول و خروجی آن اندازه ساختار نظری می‌باشد. پس از آزمون مدل, در مرحله سوم روشی برای تجزیه و تحلیل فاصله موجود بین ساختار نظری موجود و مطلوب ارائه می‌شود.

لینک کمکی