مقاله طراحي مدل مديريتي اتوماسيون اثربخشي در صنايع غذايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل مديريتي اتوماسيون اثربخشي در صنايع غذايي ايران :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :38

به کارگیری صحیح سیستم های اتوماسیون صنعتی در سازمان های صنعتی ایران به در نظر گرفتن عوامل مدیریتی بستگی دارد که بر روی این سیستم ها تاثیر می گذارند . سازمان های صنعتی ایران به این مهم توجه کمتری دارند و تنها به ساخت و واردات تجهیزات اتوماسیون صنعتی بسنده می کنند . طبق بررسی های به عمل امده توسط این مقاله , هزینه های زیادی صرف ساخت و یا خرید این گونه تجهیزات در صنایع ایران شده است ولی در بین مدیران صنایع رضایت مندی در این خصوص به وجود نیاورده است . به عبارت دیگر مدیران صنعتی سازمان های ایران با برپایی اتوماسیون صنعت نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند . در این مقاله چهار بعد از اثربخشی سازمانی به دلیل استفاده مؤثر از سیستم های اتوماسیون صنعتی در ایران مورد شناسایی قرار گرفته اند که عبارتند از : ساختار سازمانی , فرهنگ سازمانی , کیفیت زندگی کاری و سبک مدیریت . با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که سازمان های صنعتی ایران به دلیل استفاده مؤثر از سیستم های اتوماسیون بایستی به سمت ساختارهای سازمانی ارگانیک , فرهنگ سازمانی نوآور , کیفیت زندگی کاری رضایت بخش و سبک مدیریتی وکالتی متحول شوتد که با استفاده از دو مدل ریاضی و مفهومی این مهم ممکن گردید

لینک کمکی