مقاله ارزيابي پروژه هاي تحقيق و توسعه(R&D) با رويکرد مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها(DEA-BSC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پروژه هاي تحقيق و توسعه(R&D) با رويکرد مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها(DEA-BSC) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

در این مقاله, مدلی برای کمک به بهبود فرایند انتخاب و ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان های چندپروژه ای فراهم می شود. این تحقیق یک روش چند معیاره برای ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه بر پایه ترکیب دومتدولوژی مدیریتی متفاوت می باشد. مفاهیم مربوط به کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها که هر یک به تنهایی ابزار مفیدی در اندازه گیری و تحلیل عملکرد سازمان ها می باشند, گرفته شده و در مدل (DEA-BSC)ترکیب شده اند. این نگرش بر پایه تحلیل پوششی داده ها, توسعه محدودیت وزن و روش کارت امتیازی متوازن است و بدنبال تامینسه هدف معمول سازمان ها یعنی اثربخشی ,کارایی و توازن(در استفاده از ورودی ها وخروجی ها) می باشد.در این مقاله به بررسی دو تکنیک مطرح کارت امتیازی متوازن در بخش طراحی شاخص های عملکردی و تکنیکتحلیل پوششی داده هادر بخش ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده با توجه به شاخص های طراحی شده پرداخته شده است.در انتها تکنیک DEA-BSC برای ارزیابی 25 پروژه در صنعت قطعه سازی خودرو بکار برده شده است.

لینک کمکی