مقاله ارزيابي پروژه هاي تحقيق و توسعه (R&D) با رويکرد مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده‌ها (DEA-BSC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پروژه هاي تحقيق و توسعه (R&D) با رويکرد مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده‌ها (DEA-BSC) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

در این مقاله, مدلی برای کمک به بهبود فرایند انتخاب و ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان های چند پروژه ای فراهم می شود. این تحقیق یک روش چند معیاره برای ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه بر پایه ترکیب دو متدولوژی مدیریتی متفاوت می‌باشد. مفاهیم مربوط به کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها که هر یک به تنهایی ابزار مفیدی در اندازه‌گیری و تحلیل عملکرد سازمان‌ها می باشند, گرفته شده و در مدل DEA - BSCترکیب شده اند. این نگرش بر پایه تحلیل پوششی داده ها, توسعه محدودیت وزن و روش کارت امتیازی متوازن است و بدنبال تامین سه هدف معمول سازمان ها یعنی اثربخشی ,کارایی و توازن(در استفاده از ورودی ها وخروجی ها) می باشد. در این مقاله به بررسی دو تکنیک مطرح کارت امتیازی متوازن در بخش طراحی شاخص های عملکردی و تکنیک تحلیل پوششی داده هادر بخش ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده با توجه به شاخص های طراحی شده پرداخته شده است. در انتها تکنیک DEA-BSC برای ارزیابی 25 پروژه در صنعت قطعه سازی خودرو بکار برده شده است.

لینک کمکی