مقاله بررسي ارتباط بين حاکميت شرکتي و روشهاي تامين مالي و سودآوري در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط بين حاکميت شرکتي و روشهاي تامين مالي و سودآوري در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

چگونگی کنترل و اداره شرکت‌ها و همچنین روشهای تامین مالی آنان, امروزه از مهمترین مباحث حاکمیت شرکتی در دنیا می‌باشد. کنترل و اداره شرکت‌ها تحت تاثیر مستقیم میزان تمرکز مالکیت سهام این شرکت‌ها است که در دست سهامداران عمده قرار دارد. چگونگی تمرکز مالکیت در کشورهای مختلف دنیا بر نحوه بر نحوه تامین مالی شرکت‌ها نیز موثر می‌باشد. در این تحقیق چگونگی تمرکز مالکیت و همچنین نحوه تامین مالی و اثر آن بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. از اطلاعات انتشار یافته سازمان بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 83-79 در قالب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و یادداشتهای همراه ترازنامه استفاده می‌گردد. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و اندازه شرکت ها (سرمایه) و ارتباط آنان با روشهای تامین مالی (سود انباشته, ایجاد بدهی, انتشار سهام) از اهداف تحقیق حاضر است. اثر هرکدام از متغیرهای فوق بر سودآوری شرکت‌ها نیز بررسی می‌گردد. نتایج این تحقیق برای خریداران سهام شرکت‌ها و اعتبار دهندگان به شرکت‌ها و کلیه دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار در ایران و محققین و دانشجویان رشته‌های مالی می‌تواند کاربرد داشته باشد. میزان تمرکز مالکیت در شرکت‌های ایرانی با اندازه پایین, بیشتر است. با افزایش اندازه شرکت ها بر میزان سودآوری آنان در شرکت‌های ایرانی بطور معنی‌داری افزوده می‌گردد. با افزایش تمرکز مالکیت بر میزان تامین مالی از طریق ایجاد بدهی نیز بطور معنی‌داری افزوده می‌شود, یعنی بر طبق همان قاعده کلی همانند دیگر کشورهای دنیا که این تحقیق در آن مکان‌ها هم انجام شده, سهامداران اکثریت در ایران هم نمی‌خواهند با آوردن شرکای جدید کنترلی خود بر شرکت را از دست بدهند.

لینک کمکی