مقاله بررسي توان اشتغال زايي صادرات و واردات در فعاليت هاي اقتصادي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي توان اشتغال زايي صادرات و واردات در فعاليت هاي اقتصادي ايران :


سال انتشار : 1380

تعداد صفحات :29

مقاله حاضر توان اشتغال زایی صادرات و واردات را در فعالیت های مختلف اقتصاد ایران در سه مقطع زمانی 1365, 1370 و 1373 اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار می دهد. فرضیه اساسی مطالعه حاضر این است که توان اشتغال زایی صادرات در بخش های مختلف اقتصادی ایران نسبت به واردات در دوره های زمانی مورد بررسی , بالاتر است. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای داده- ستانده و بر حسب قیمت های ثابت سال 1361 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که صادرات کشاورزی, نساجی, بازرگانی, صنایع چوب, صنایع غذای متفرقه در مقایسه با صنایعی که سهم عمده ای از واردات کل کشور را تشکیل می دهند داراری ضرایب اشتغال زایی بالاتری می باشند. این موضوع نشان می دهد چنانچه اقتصاد ایران به گسترش و توسعه صادرات اهتمام بورزد قارد است بخش مهمی از نیروی کار مازاد در اقتصاد را جذب و فرصت های شغلی قابل توجهی ایجاد نماید.

لینک کمکی