مقاله مديريت هزينه : شواهدي از رفتار چسبندگي هزينه ها در شرکت هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت هزينه : شواهدي از رفتار چسبندگي هزينه ها در شرکت هاي ايراني :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :18

یک فرض اساسی در حسابداری صنعتی وجود دارد که چنین بیان می شود : رابطه ی بی ن هزینه ها و حجم فعالیت شرکتدرافزایش و کاهش های آن با هم متناسب است. هدف این مطالعه این است که به دو سوال پاسخ دهد : 1- آیا هزینه هاچسبنده اند؟ و 2- آیا افزایش هزینه ها با افزایش سطح فعالیت, نسبت به کاهش آنها در پایین آمدن سطح فعالیت, به یکمیزان است؟ نتایج مطالعات نشان دهنده ی آنست که هزینه های فروش, اداری و عمومی(SG&A)به طور میانگین به ازای افزایش1% درفروش 0.43% افزایش می یابند در حالی که با کاهش یک درصدی در درآمد فروش, هزینه های عمومی, اداری و فروش به میزان 0.32%کاهش می یابند .این رفتار هزینه ای چسبنده در تضاد با مدل سنتی است که فرض می کند که هزینه ها رفتاری متقارن با افزایش و کاهش فعالیت دارند.مقایسه و تجزیه و تحلیل داده ها در مقایسه با مدل های سنتی رفتار هزینه در اینکه هزینه ها متناسب با تغییرات در سطحفعالیت حرکت می کنند یک مدل جایگزین که چسبندگی هزینه نامیده می شود را نشان می دهد . زیرا , مدیران عمداً منابع رابرای فعالیت ها تعدیل می کنند.

لینک کمکی