مقاله استراتژي هاي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استراتژي هاي سازمان :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :36

هر سازمان رسالتی دارد وبا توجه به چشم انداز بلند مدتی که برای خود ترسیم نموده, اهدافی را مشخص می نماید. طبیعی است که اهدافی باید زائیده تجزیه و تحلیل همزمان و توأم فرصت ها و تهدیدات خارج سازمان و نقاط قوت و ضعف درونی آن باشد. اهداف مشخص می کنند که سازمان می خواهد به چه نقطه ای برسد و یا به عبارتی, مقصد کجا است. استراتژی, شیوه حرکت و برنامه حرکتی مدیریت برای دستیابی به اهداف را نشان می دهد. در این مقاله مشخص گردیده که سازمان ها در رابطه با استراتژی باید به سه مؤلفه اساسی توجه داشته باشند. این سه مؤلفه عبارتند از: استراتژی تعیین جهت سازمان, استراتژی پورتفوی, و استراتژی ولایی. در طول مقاله اجزای تشکیل دهنده این استراتژی ها به تفضیل ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. هنر مدیریت آن است که با توجه به رسالت و اهداف مشخص شده سازمان, ضمن آشنایی با انواع استراتژی ها و با توجه به شرایط درونی و بیرونی سازمان, بهترین گزینه های مختلف انتخاب کرده تا بهتر بتواند سازمان را در دستیابی به اهداف خود هدایت کند.

لینک کمکی