مقاله ارائه الگويي جهت ارزيابي توانمندي تکنولوژيکي سازندگان قطعات خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه الگويي جهت ارزيابي توانمندي تکنولوژيکي سازندگان قطعات خودرو :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

برای تدوین هرگونه استراتژی لازم است که فرصت‌ها, تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شناسایی شوند. ارزیابی سطح تکنولوژی این امکان را فراهم می‌آورد که به شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخته شود. ارزیابی تکنولوژی با بررسی میزان توانمندی‌های تکنولوژیکی, حوزه‌های ضعف و قوت را در تکنولوژی مورد نظر مشخص می‌کند و زمینه لازم را برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی‌های تکنولوژیکی را ایجاد می‌کند. نتایج حاصل از ارزیابی تکنولوژی به صورت مستقیم بر فرآیند تصمیم گیری در زمینه انتقال تکنولوژی و یا توسعه توانمندی‌های تحقیقاتی داخلی تاثیر می‌گذارد. در این مقاله الگوی ارزیابی سطح توانمندی‌های تکنولوژیکی تبیین می‌گردد. این الگو در 10 سازنده قطعات خودرو تحت نظارت شرکت ساپکو اجرا گردید. از این رو با بررسی مدل‌های مختلف ارزیابی توانمندی تکنولوژی, این مدل‌ها به عنوان پایه و مبنای ارزیابی قرار گرفت. ولی با توجه به این که استفاده صرف از این مدل‌ها و شاخص‌های پیشنهادی آنها در خصوص ایران کارکرد موثری نداشته است, لذا یک مدل تلفیقی با شاخص‌های بومی و کاربردی تهیه و پیشنهاد گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه اقدام به ارزیابی سطح توانمندی سازندگان قطعات خودرو شد. با استفاده از این مدل سطح توانمندی سازندگان در 4 حوزه سخت افزار, اطلاعات افزار, انسان افزار و سازمان افزار مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی