مقاله روندي به سوي افشار داوطلبانه اطلاعات شرکت: چارچوب‌هاي گزارشگري، XBRL ، XARL و اثرات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روندي به سوي افشار داوطلبانه اطلاعات شرکت: چارچوب‌هاي گزارشگري, XBRL , XARL و اثرات آن :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :18

امروزه با مطرح شدن پدیده جهانی سازی بازار, رقابت و پیشرفت‌های تکنولوژیک, شرکت‌ها به سمت بین المللی شدن پیش می‌روند. به همین منظور با توجه به پیچیده‌تر شدن محیط‌های تجاری, فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی به وجود می‌آیند که جهت استفاده از این فرصت‌ها, سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات کافی درباره شرکت‌ها می‌باشند. در راستای پاسخگویی به نیاز اطلاعاتی فوق, علاوه بر افشای اطلاعات بر طبق الزامات گزارشگری تجاری, افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت از اهمیت بالایی برخوردار شده و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می‌شود. در این مقاله سعی بر این است که با مطرح کردن عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایه گذاران, دلایل ایجاد شکاف ارزش بررسی شده و سپس چارچوب‌های موجود برای افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت به همراه زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه (1XBRL) و زبان گزارشگری اطمینان بخش قابل توسعه (2XBRL) به طور کامل تشریح و نهایتاً اثرات احتمالی افشای داوطلبانه اطلاعات بیان گردد. هدف مقاله این است که با معرفی ابعاد مختلف افشای داوطلبانه اطلاعات, به اهمیت این نوع افشا در برقراری روابط مناسب بین مدیریت و سرمایه گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعات بین دو گروه فوق, بپردازد.

لینک کمکی