مقاله ارائه يک متد تلفيقي جديد براي ارزيابي متوازن پروژه‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه يک متد تلفيقي جديد براي ارزيابي متوازن پروژه‌ها :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :18

تضمین موفقیت پروژه, نیازمند ابزاری جهت پایش عملکرد است که ضمن پوشش تمامی جوانب آن, بتواند ورودی تصمصیم سازی‌های مدیران را بخوبی فراهم آورد. در بررسی روش های سنجش پیشرفت و ارزیابی عملکرد پروژه‌ها تقریباً نمی‌توان متدی جامع و کامل را یافت که از دقت و صحت بالایی در ارائه اطلاعات عملکردی برخوردار باشد. از سوی دیگر تحقیقات نشان می‌دهند که بدون برخورداری از نگاه استراتژیک در سازمان پروژه‌ها, احتمال موفقیت آنها در پرده‌ای از ابهام است. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان ایرادات روش‌های سنتی, روشی تلفیقی با استفاده از ویرایشی تعدیل شده از ابزار BSC (رویکرد ارزیابی متوازن) و استفاده از متد ارزش مکتسبه (EVM), جهت ارزیابی جامع عملکرد پروژه‌ها تحت عنوان رویکرد ارزیابی متوان پروژه‌ها (PBE) ارائه گردد.

لینک کمکی