مقاله مسأل? انتخاب تأمين‌کنندگان در حالت منبع‌يابي چندگانه تحت محيط عدم‌قطعيت: مدل‌ها و رويکردهاي حل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مسأل? انتخاب تأمين‌کنندگان در حالت منبع‌يابي چندگانه تحت محيط عدم‌قطعيت: مدل‌ها و رويکردهاي حل :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :43

کلی فعالیت­های موجود در یک زنجیر تأمین در جهت تأمین تقاضای بازار با ارائ محصولات با حداکثر کیفیت, حداقل قیمت و در زمان مناسب به مشتریان می­باشد. به­خاطر نقش اساسی تأمین­کنندگان بر معیارهای هزینه, کیفیت, سرو یس و ...در دست­یابی به اهداف زنجیر تأمین, تأمین­کنندگان جز حیاتی یک سازمان می­باشند که می­توانند اثرات زیادی بر عملکرد سازمان داشته باشند. به ­واسط این اثرات گوناگون, بکارگیری تکنیک­های دقیق و کارا برای ارزیابی و انتخاب تأمین­کنندگان و تخصیص سفارش به آنها امری ضروری به ­نظر می­رسد. از اینرو طیف گسترده­ای از تکنیک­ها برای بررسی مسأل انتخاب تأمین­کنندگان توسط محققین متعددی پیشنهاد شده است. بنابراین دراین تحقیق ابتدا مسأله و فرآیند انتخاب تأمین­کنندگان تشریح می­گردد. سپس, برخی از تکنیک­ها و مطالعات انجام شده برای هر مرحله از فرآیند انتخاب تأمین­کنندگان ارائه می­گردد. ازآنجایی­که در دنیای واقعی مسأل انتخاب تأمین­کنندگان در عمل اغلب با عدم­قطعیت و محدودیت­هایی برای خریدار و تأمین­کنندگان مواجه می­گردد, در آخرین مرحله از فرآیند انتخاب تأمین­کنندگان تنها برخی تحقیقات انجام شده در زمین مسأل انتخاب تأمین­کنندگان در حالت منبع­یابی چندگانه در محیط عدم­قطعیت مطالعه می­گردند. نهایتاً جمع­بندی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می­گردد.

لینک کمکی