مقاله ارزيابي رابطه ارزش مورد انتظار مشتري با عملکرد مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي رابطه ارزش مورد انتظار مشتري با عملکرد مديريت ارتباط با مشتري (CRM) :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :24

جدیدترین مطالعات ( 2004 ) چالشی بالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و ارزش مورد انتظار مشتری برای دستیابی به عملکرد برتر نشان می دهد. در واقع, عدم درک مدیریتی از این که" چه چیزی ارزش برتری برای مشتری را شکل می دهد و فرآیندی که نحوه ا مکان عملیاتی شدن این ارزش برای عرضه به مشتری را فراهم می کند؟" یکی از بارزترین موانع در زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری است . سؤال اصلی این پژوهش عبارت از : رابطه ابعاد ارزش مورد انتظار مشتری بر عملکرد ملموس و ناملموس مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شرکت مادیران (نماینده انحصاری مانیتور ال جی) چگونه است؟ اطلاعات خریداران محصولات شرکت, در دوره شش ماهه اول سال 1384 مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر با استفاده ازپرسشنامه اطلاعات مورد نظر خریداران گردآوری شد.متغیرهای اصلی این تحقیق عبارتند از : ارزش عملکردی, ارزش اجتماعی, ارزش احساسی, از دست رفته های احساس شده, وفاداریبه مارک, رضایت مشت ری, عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری . از سوی دیگر روش تحقیق حاضر نیز تحقیق همبستگی, با ماهیتکاربردی و مقطعی می باشد نتایج نشان داده , متغیر "از دست رفته های احساس شده" با هر یک از متغیرهای عملکرد (CRM مبتنی بر رفتار مشتری, رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه مع کوس ندارد و به عبارت دیگر افزایش ضایعات و صدمات درک شده مادی و غیر مادی از خرید محصول موردبررسی در این پژوهش (مانیتور ال جی ) باعث کاهش وفاداری یا نارضایتی نمی گردد که می تواند ناشی از کیفیت محصول و کیفیت درک شده از خدمات ارایه شده توسط شرکت مذکور باشد . ارزش احساسی و ارزش اجتماعی رابطه مستقیم با عملکرد CRM مبتنی بر رفتار مشتری در جامعه آماری پژوهش را مشخص کردند که حاکی از شناخته شده بودن محصول (مانیتور ال جی ) در بازار ایران داشته و احساسمطلوبیت کلی و مطلوبیت اجتماعی ناشی از استفاده از کالای مذکور را از سوی مشتریان نمایان می کند

لینک کمکی