مقاله توسعه کابرد مدل هاي باکس جنکينز ،شبکه عصبي مصنوعي و تعديل نمايي در پيش بيني و مديريت پديده هاي اجتماعي (مطالعه موردي: پيش بيني روند ازدواج و طلاق در استان ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه کابرد مدل هاي باکس جنکينز ,شبکه عصبي مصنوعي و تعديل نمايي در پيش بيني و مديريت پديده هاي اجتماعي (مطالعه موردي: پيش بيني روند ازدواج و طلاق در استان ايلام) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

روش‌های پیش‌بینی و آینده پژوهی یکی از ابزارهای مهم در اختیار مدیران و کارشناسان برای اخذ تصمیمات راهبردی وصحیح است. با وجود توسعه روش های پیش بینی , ولی کمتر به کاربرد این روش ها در پیش بینی پدیده های اجتماعی مانند ازدواج, طلاق و رشد جمعیت پرداخته شده است.در این تحقیق با استفاده از سری زمانی تعداد ازدواج و طلاق در استان ایلام بین سال های 1371 تا 1392 به پیش بینی این مقادیر با استفاده از مدل های باکس و جنکینز ,شبکه عصبی مصنوعی و تعدیل نمایی برای سال های آتی پرداخته شده است.نتایج تحقیق نشان داد که دقت پیش بینی مدل باکس جنکینز برای پیش بینی تعداد ازدواج و شبکه‌های عصبی برای پیش بینی تعداد طلاق بیشتر از سایر روش های پیش بینی است. مقادیر پیش بینی شده نشان داد که نسبت ازدواج به طلاق در استان ایلام بین سال های آتی 1393تا 1396 با شیب ملایم, به سمت کاهش حرکت می کند.

لینک کمکی