مقاله بررسي فاکتورهاي اجراي سيستم مديريت زيست محيطي(EMS)، ايزو 14001 با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: صنايع کوچک و متوسط اراک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فاکتورهاي اجراي سيستم مديريت زيست محيطي(EMS), ايزو 14001 با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: صنايع کوچک و متوسط اراک) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :29

ُسیستم مدیریت زیست محیطی(EMS) ,ایزو 14001 توجه صنایع , سازمانهای بین المللی و دولتها را در سراسر کره خاکی به خود جلب کرده است. استانداردهای سری ایزو14001 طوری طراحی شده اند که به سازمان ها کمک می کند تا مراحل مدیریتی لازم جهت کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی خود را پایه گذاری کنند. در این پژوهش فاکتورها و زیرفاکتورهای مهم در اجرای موفقیت آمیز ایزو14001 بر پایه سیستم مدیریت زیست محیطی و فواید حاصل از اجرای آن مورد بررسی قرار می گیرند. جهت درک اهمیت و تقدم نسبی این فاکتورهای مهم, موفقیت و فواید حاصل از آن, از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه ی این پژوهش صنایع کوچک و متوسط اراک شامل 169 شرکت می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که مهمترین فاکتورهای موفقیت به لحاظ اهمیت رویکرد مدیریتی , تغییر سازمانی , جنبه های فنی و جنبه های خارجی و اجتماعی بوده و همچنین مهمترین فواید حاصل از اجرای ایزو 14001 به ترتیب بهبود وجهه و اعتبار شرکت , بهبود در مراحل اجرای کار و منافع شرکت , بهبود اعتماد و ثبات قدم مشتریان , بهبود در روحیه و انگیزه کارمندان و روابط کارمندی می باشند

لینک کمکی