مقاله مديريت تکنولوژي اطلاعات به منظور اجراي استراتژي مشتري مداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت تکنولوژي اطلاعات به منظور اجراي استراتژي مشتري مداري :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :17

تکنولوژی اطلاعات یکی ازعوامل حیاتی درموفقیت سازمان می باشد به گونه ای که اجرای برنامه های سازمانی بدون درنظر گرفتناین عنصر غیرممکن است . سازمان به منظوراجرای استراتژی سازمانی بایستی با درنظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر اجرای استراتژیسازمانی از جمله تکنو لوژی اطلاعات, سازگاری و انطباق لازم را بین تکنولوژی اطلاعات و استراتژی سازمانی به عمل آورد . صنعتبانکداری در سال های اخیر با ورود بانک های خصوصی, صندوق های قرض الحسنه و سایر تحولاتی که در این بازار رخ داده است بهسمت بازار رقابت حرکت می کند. بازاری که در آن مشتری به عنوان اصلی ترین عنصر موفقیت سازمانی معرفی می شود. در این پژوهشکه در چهار بانک تجاری کشور که از بانک های عمده کشور نیز می باشد انجام شده است میزان سازگاری متغیرهای تکنولوژی اطلاعاتبا استراتژی مشتری مدار به منظور شناسایی میزان آمادگی این بانکها برای اجرای استراتژی مشتری مدارسنجیده شده است

لینک کمکی