مقاله بررسي موضوع مهاجرت به تهران با استفاده از روش تحليل لايه لايه علّي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موضوع مهاجرت به تهران با استفاده از روش تحليل لايه لايه علّي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

موضوع جمعیت تهران و ورود مهاجران جدید به آن همواره یکی از مسائل دولتمردان, سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بوده است. به گونه‌ای که از دهه‌های میانی سده حاضر این امر همواره یکی از دلمشغولی‌ها بوده و موضوع را به عنوان تهدیدی برای مسائل اجتماعی, زیست محیطی, بهداشتی, آمادگی در برابر بحرانها و ... مورد توجه جدی قرار داده‌اند. با این حال اقداماتی که تاکنون در جهت جلوگیری از افزایش جمعیت تهران صورت گرفته, نتوانسته است موفقیتی را بدست آورد و علی‌رغم همه فعالیت‌های مذکور مشکل جمعیت و مهاجرپذیری تهران همواره وجود داشته است. در این مقاله‏‏‏ با استفاده از تحلیل لایه لایه علّی به عنوان یک روش آینده‌پژوهی جهت شکافتن لایه‌های مختلف که به موضوع افزایش مهاجرت به تهران دامن می‌زنند, سناریوهای مختلفی برای آینده در نظر گرفته می‌شود. در این راستا بر اساس تحلیل‌های مربوط به لایه‌های پایین‌تر و با توجه به میزان عدم قطعیت و اهمیت, دو پیشران «الگوی توسعه» و «جهت‌گیری فرهنگی» شناسایی شده و براساس آنها سناریوهای مورد نظر طراحی گردیدند.

لینک کمکی