مقاله بررسي عوامل موثر در تصميم گيري جهت بکارگيري سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در سازمان‌هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر در تصميم گيري جهت بکارگيري سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در سازمان‌هاي ايراني :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :21

در طی چند دهه اخیر نقش مهم و ارزنده اطلاعات, مدیریت اطلاعات در سازمان‌ها را به موضوعی چالشی و قابل تامل تبدیل کرده است. بدین منظور راه‌حل‌های مختلف سازمانی, جهت بهبود این امر ارائه شدند که در حال حاضر یکی از مطرح‌ترین این راه حلها بکارگیری سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)1 است. استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی در طی چند سال اخیر مورد توجه سازمان‌های ایرانی قرار گرفته است و از آنجایی که این فناوری یک فناوری وارداتی است, لذا سازمان‌ها برای استقرار آن باید از یک فرآیند تصمیم گیری مناسب استفاده کنند. لازمه طراحی این فرآیند, شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری است. عواملی که در نظر گرفتن آنها در تصمیم گیری باعث می‌شود که سازمان برای پاسخگویی به نیازها و مشکلاتش به شیوه‌ای درست عمل کند. با وجود نیاز شدید به هموار کردن مسیر تصمیم گیری برای این مهم, در کشور مطالعات چندانی در این رابطه انجام نشده است و این امر باعث دوری سازمان‌های ایرانی از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان شده است. مقاله حاضر به منظور کاهش ریسک تصمیم گیری و ترغیب سازمان‌ها برای گذشتن از این مسیر پر تردید, تدوین شده است. در این راستا به منظور شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری جهت بکارگیری سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از طراحی دو پرسشنامه مجزا, دریافت نظر خبرگان و مشاوران مطرح در این حوزه که در حال حاضر سرگرم پیاده سازی این سیستم هستند اقدام شد و عوامل موثر به دو دیدگاه فنی و سازمانی طبقه بندی گردید. پس از تعیین اولویت عوامل, ایجاد یکپارچگی بین سیستم‌ها به منظور بهبود جریان اطلاعات در سازمان از دیدگاه سازمانی ERP با فرایندهای سازمان از دیدگاه فنی به عنوان مهم ترین عوامل شناخته شده که در این تحقیق طی ارائه توصیه های کاربردی چگونگی استفاده ازاین عوامل در تصمیم گیری برای بکارگیری ERPشرح داده شده است

لینک کمکی