مقاله مدل تصميم گيري چند شاخصه فازي (FMADM) براي اولويت بندي مدارس براي ثبت نام فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل تصميم گيري چند شاخصه فازي (FMADM) براي اولويت بندي مدارس براي ثبت نام فرزند :


سال انتشار : 1381

تعداد صفحات :16

یکی از مسایل و مشکلاتی که بسیاری از والدین و تا حدی دانش آموزان در تیرماه هر تابستان با آن روبرو هستند انتخاب مدرسه برای فرزند است. در این مقاله از مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) برای اولویت بندی و انتخاب گزینه ها استفاده شده است. برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص های مختلف از روش حداقل مربعات وزنی (WLSM) استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل یاگر تعدیل شده گزینه ها (مدارس مورد نظر) اولویت بندی شده اند.

لینک کمکی