مقاله قلمرو تعريف بازاريابي يا بازارگرايي؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله قلمرو تعريف بازاريابي يا بازارگرايي؟ :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :41

تازه ترین مطالعات, چالشی را بین بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه در دستیابی به عملکرد برتر در کسب و کار, نشان می دهد. این مسأله برای بازاریب ها تشویق بزانگیز و متأثر کننده است زیرا می تواند بدین معنا باشد که بازارگرا بودن, مختص شرکتی است که صرفاً, سعی در کارآفرینی نو آوری دارد. به منظور بررسی این پتانسیل نگران کننده, نویسندگان این مقاله به بررسی توأمان اثرات ساختاری (مستقیم وغیر مستقیم) گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار پرداخته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه , نه تنها رابطه مستقیمی با بازارگرایی ندارد, بلکه اثر معکوسی بر بازارگرایی, از طریق کاهش گروه بندی, دارد. نتایج مطالعه همچنین نشان داده, تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار هنگامی که توسط بازارگرایی تعدیل گردد مثبت است, اما زمانی که توسط بازارگرایی تعدیل نشود, اثر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار منفی یا بی اهمیت و ناچیز می باشد.

لینک کمکی