مقاله سيستم برنامه ريزي جهاني انرژي EIA: رويکرد نظري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سيستم برنامه ريزي جهاني انرژي EIA: رويکرد نظري :


سال انتشار : 1380

تعداد صفحات :46

سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی توسط سازمان مدیریت اطلاعات انرژی EIA برای فراهم آوردن یک چارچوب محاسباتی سازگار, کامل, اقتصادی و انعطاف پذیر به منظور تجزیه و تحلیل و روندهای برنامه ریزی در بازارهای جهانی انرژی توسعه داده شده است. سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی مشاهدات و برنامه ریزی های مصرف انرژی را در میان حیطه ای از منابع انرژی اولیه, همگرایی کشورها و مناطق اصلی دنیا و برنامه ریزی در افق زمانی پنج ساله 2000, 2005, 2010 تا 2020 میسر می سازد و جداول مربوطه در یک فرمت خاص در نشریه سالیانه IEO منتشر می گردد, این مقاله دورنمای کلی از سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی نظیر تشریح پایگاه اطلاعاتی تحت بررسی, تشریح فنی و جزئی, مدل ها, دیاگرام های سیستم و جریان های زیر سیستم, تشریح معادلات و تعاریف و منابع تمامی متغیرهای مورد استفاده در سیستم را فراهم می سازد.

لینک کمکی