مقاله تحليل روند بازارهاي مالي در شرايط وقوع تحولات محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل روند بازارهاي مالي در شرايط وقوع تحولات محيطي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

تحلیل روند یکی از بخشهای مهم مطالعات آینده پژوهی است که با روش های مختلفی انجام می شود. در اینروش های تحلیل روند که معمولا بصورت کمی انجام می شود با فرض تداوم روند, پیش بینی هایی بدست می آید. چنانچهتحولاتی بیرون از محیط مورد مطالعه رخ دهد که منجر به عدم تداوم روند شود, روند دچار گسست می شود و امکان ارائهپیش بینی بر اساس مدل های آماری وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر وقوع گسست ها که ناشی از تغییرات محیطیهستند, موجب می شوند, روندها تداوم پیدا نکنند و پارامترهای مدل های کمی که برای برونیابی روندها طراحی شده اند,کارآیی خود را از دست دهند. در این مقاله موضوع عدم تداوم روند بازار مالی با توجه به وقوع تحولات محیطی موردبررسی قرار گرفته است و نحوه شناسایی این گسست ها در روند بازارهای مالی با روش شبه کمی ارائه شده است. برایاین کار از روش دلفی برای شناسایی امکان وقوع تحولات محیطی و تاثیر آن بر روی روندها سهام شرکت های صنعت برقدر بازار سهام بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در روند بازار مالی شرکت های صنعت برق , در سه مقطعزمانی گسست و عدم تداوم روند رخ داده است.

لینک کمکی