مقاله تحليل ريسک مالي سيستم هاي chp در شرايط عدم قطعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ريسک مالي سيستم هاي chp در شرايط عدم قطعيت :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :21

طرح های تولید همزمان برق و حرارت 1(chp)یکی از متداول ترین روش ها در افزایش راندمان مصرف انرژی است. با توجه به عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی توجیه پذیری اقتصادی این سیستم بسیار دشوار است . در این تحقیق ریسک اقتصادیسرمایه گذاری در سیستم هایCHP با روش مونت کارلو انجام شده است . با استفاده از آمار قیمت سوخت و برق در سالهای ,گذشته توزیع های احتمالی آنها محاسبه شده و همبستگی بین پارامترها بررسی شده است.در این کار دو استراتژی متفاوت برای مدل ارائه شده است . استراتژی اول بر اساس قیمت های کنونی انرژی و استراتژی دوم برمبنای قیمت های تمام شده انرژی بدون اعمال یارانه دولتی در نظر گرفته شده است . در هر دو مورد روند افزا یش قیمت ها براساس توزیع های بدست آمده از افزایش قیمت ها در سالهای گذشته بوده است . عدم قطعیت پارامترهای ورودی مدل از طریق روش مونت کارلو در سرتاسر مدل اعمال شده و نتایج بصورت توزیع احتمال دوره بازگشت سرمایه npv وirr بدست آمده. است. نتایج نشان داده است که با افزایش قیمت های انرژی, اقتصاد طرح های تولید همزمان بهبود یافته و روند منظم افزایشقیمت انرژی می تواند تضمین کننده سود آوری طرح های بهینه سازی مصرف سوخت باشد.

لینک کمکی