مقاله مدل سازي قابليت اطمينان با استفاده از منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل سازي قابليت اطمينان با استفاده از منطق فازي :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :18

به کارگیری منطق فازی در فرایندهای عملیاتی دستگاه ها مدتی است که معمول گردیده است.از آنجا که نحوه کارکرد این دستگاه ها به شرایط خرابی آن بستگی دارد, به کارگیری منطق فازی در مهندسی قابلیت اطمینان دستگاه ها و عملیات نیز غیر منتظره نیست. تا به حال بررسی های مبتنی بر برازش توابع مختلف قابلیت اطمینان بر مبنای منطق دو دویی انجام شده و دستگاه یا کاملاً سالم و یا کاملاً خراب در نظر گرفته می شده است. اما هیچگاه خرابی های بین این دو حالت اهمیتی نداشته است در صورتی که این شرایط خصوصاً در دستگاه های مکانیکی اجتناب ناذیر می باشد. این مقاله با نگرشی ساده به منطق فازی ان را در تخمین توابع مرتبط با قابلیت اطمینان به کارگرفته و مفاهیم دقت و باور احتمال و صحت بزرگی قابلیت اطمینان را نیز در این شرایط معرفی کرده است.

لینک کمکی