مقاله تحقيقي در مورد عملکرد چند رنگ مختلف در آگهي اينترنتي و رنگ پس زمينه صفحات وب در شرايط معين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحقيقي در مورد عملکرد چند رنگ مختلف در آگهي اينترنتي و رنگ پس زمينه صفحات وب در شرايط معين :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :22

پژوهش حاضر به احتمال قوی برای نخستین بار در ایران کوشش نموده است تا گوشه ای از هزارتوی عوامل موثر بر رفتار مصرفکننده ایرانی را در پرتو طراحی وب سایت و بازاریابی الکترونیکی بنمایاند؛ تا شاید دیباچه ای باشد بر پژوهش های بعدی در راستایشناسایی هر چه بیشتر عوامل تاثیرگذار؛ و امید است اول گام باشد, در راهی که ما را به سوی مد لهای پیش بینی رفتار مصرفکنندگان برخط 1 در ایران هدایت می نماید؛ تا شرکت ها بتوانند با استفاده از آنها شالوده ای استوار و پایا برای کسب وکار اینترنتی خودتدارک ببینند. نتیجه این تحقیق که با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ثبت فعالیت های بینندگان اینترنتی به دست آمده, نشانمی دهد که چگونه انتخاب رنگ ممکن است بتواند رفتار مصرف کننده اینترنتی را تحت تاثیر قرار دهد. رنگ پس زمینه صفحات و رنگمورد استفاده در طراحی آگهی های بنری مواردی هستند که در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته اند.

لینک کمکی