مقاله نقدي بر منحني بي تفاوتي جامعه منتسب به مکتب نئوکلاسيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقدي بر منحني بي تفاوتي جامعه منتسب به مکتب نئوکلاسيک :


سال انتشار : 1380

تعداد صفحات :17

اقتصاددانان نئوکلاسیک تصور می کنند که یک توافق اجتماعی پیرامون آنچه که در کشور تولید می شود وجود دارد و برای افراد فقیر و ثرتمند, تفاوتی نمی کند که از این یا از آن کالا تولید شود. به علاوه, اقتصاد دانان نئو کلاسیک برای به دست آوردن و رسم منحنی های بی تفاوتی جامعه فرض می کنند که: 1) تقاضای کل, مستقل از توزیع درآمد است و2) افراد ترجیحات مشابهی دارند. در این مقاله بحث می شود که تقاضای کل, مستقل از توزیع درآمد نیست و افراد ترجیحات متفاوتی دارند. لذا,در این شرایط منحنی های بی تفاوتی جامعه نمی تواند وجود داشته باشد.

لینک کمکی