مقاله برآورد ضرايب تکنولوژيک جدول داده- ستانده با استفاده از تصميم گيري گروهي (توأم با تحليل سلسله مراتبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد ضرايب تکنولوژيک جدول داده- ستانده با استفاده از تصميم گيري گروهي (توأم با تحليل سلسله مراتبي) :


سال انتشار : 1381

تعداد صفحات :27

مسؤولان و تصمیم گیران در سطوح سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش ها و فعالیت های اقتصاد, جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی در مرد اولویت فعالیت ها و بخش ها نسبت به هم و تخصیص بهتر منابع, به راهکارها و روش های کارا و اثر بخش نیاز دارند. این روش ها می بایست جمع آوری, پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات را بدون صرف زمان های طولانی و هزینه های بالا, تأمین نموده و اطلاعات لازم را جهت تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. مدل داده ستانده اقتصاد یکی از ابزارهای برنامه ریزی اقتصادی و تحلیل روابط بین صنایع است که تهیه و به روز کردن آن با روش های متعارف ( از قبیل روش RAS و RASتعدیل شده) نیازمند صرف زمان طولانی (ماه ها) و هزینه زیاد ( میلیون ها تومان) و وجود اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود فعالیت های بخش های اقتصاد کشور است, و معمولا در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران, در فواصل زمانی نسبتا طولانی تهیه می گردد. این مقاله بر آن است تا با ارائه روشی نوین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تصحیح شده و تصمیم گیری گروهی (GDM) ضرایب فنی جدول داده ستانده را برای اولین مرتبه در کشور با این روش برآورد نماید. این روش بخصوص در مواردی که آمار و اطلاعات روشنی از وضعیت های مورد نظر در اقتصاد کشور وجود ندارد, همچنین مواقعی که محدودیت منابع, زمان و هزینه جلوه کرده و در عین حال نیاز به استفاده از ضرایب فنی در برنامه ریزی ها مبرم است, می تواند بسیار مؤثر باشد. در ادامه, ضرایب فنی محاسبه شده برای دوره مورد نظر از روش متعارف RAS و ضرایب محاسبه شده به روش پیشنهادی این تحقیق (از روش نوین و بدون صرف هزینه های روش مرسوم) توسط استفاده از تست های غیر پارامتریک آماری با هم مورد مقایسه قرار گرفتند, که نتایج حاصله حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار بین دو دسته ضرایب مورد مقایسه می باشد. نتایج حاصله بسیار امیدوار کننده بوده و امید است مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

لینک کمکی